Đối với Android: Cài đặt → Màn hình khóa và bảo mật → Bật không rõ nguồn gốc → Cài đặt
Tải về.apk (cài đặt máy Android)

Đối với thiết bị hệ điều hành iOS bạn phải vào: Cài đặt → Cài đặt chung → Quản lý thiết bị → [Tên đơn vị Phát hành] → Tin cậy
Tải về.ios/ipa (Tự Cài iphone/ ipad)